TELEPORADY

KROK 1.
Należy zadzwonić do naszej rejestracji pod numer 503-516-305 i ustalić termin teleporady.
Telefoniczne ustalenie terminu nie wystarczy do odbycia wizyty! Konieczne jest wykonanie
pozostałych czterech kroków!

KROK 2.
Należy napisać wiadomość e-mail na adres: biuro@eeg.med.pl bądź skorzystać z formularza

kontaktowego na stronie eeg.med.pl zawierającą dane pacjenta (imię, nazwisko, pesel), oraz
ustalony telefonicznie termin wizyty. Wysłanie takiej wiadomości e-mail jest jednoznaczne z
zaakceptowaniem przez Państwa Regulaminu Teleporad.
Do wiadomości e-mail można dodać w załączniku pliki, z którymi ma się zapoznać lekarz podczas
wizyty – np. wyniki badań (skany, zdjęcia) lub np. nagrania video pacjentów manifestujących
objawy. Wysłane dokumenty zostaną dołączone do dokumentacji medycznej pacjenta.

KROK 3.
Drogą mailową otrzymają Państwo fakturę pro-forma.

KROK 4.
Należy niezwłocznie dokonać płatności. Tytuł przelewu musi zawierać imię, nazwisko pacjenta
oraz nr faktury pro-forma.
Po dokonaniu płatności należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy
biuro@eeg.med.pl (w temacie proszę wpisać imię oraz nazwisko pacjenta).
PRZESŁANIE POTWIERDZENIA WYKONANIA PRZELEWU JEST WARUNKIEM KONIECZNYM
DO UDZIELENIA TELEPORADY.

KROK 5.
 W terminie wizyty telefonicznej należy być dostępnym pod zdeklarowanym numerem telefonu,
ponieważ to Lekarz będzie dzwonił do Państwa. Po zakończeniu telewizyty wszystkie uzyskane
w jej wyniku dokumenty, takie jak: recepty, zaświadczenia, skierowania oraz faktura zostaną do
Państwa wysłane drogą e-mailową.