PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Nasza placówka świadczy usługi z zakresu psychologii dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Porad udziela psycholog z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psychologia zajmuje się diagnostyką, interwencją i profilaktyką związaną z problemami dzieci, które mogą wynikać m.in. z zespołu nadpobudliwości psychoruchwej, zaburzeń zachowania z uwzględnieniem zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, zaburzeń lękowych (fobie, lęki nocne), uzależnień behawioralnych (np. od telefonu, gier komputerowych, zakupów), niepełnosprawności (wzrokowej, ruchowej, intelektualnej), czy też zaburzeń integracji sensorycznej.

dr hab. Celestyna Grzywniak

piątki – godziny ustalane telefonicznie