PORADNIA NEUROPEDIATRYCZNA

Nasza placówka świadczy usługi z zakresu neurologii dla dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat. Porad udzielają lekarze pediatrzy ze specjalizacją neurologii.

Neuropediatria zajmuje się diagnozą oraz leczeniem problemów ośrodkowego układu nerwowego. Należą do nich m.in. padaczka, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, niedorozwój umysłowy (oligophrenia), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, ataksja móżdżkowa, encefalopatia krztuścowa, drgawki, zespół Reye’a, napady afektywnego bezdechu, bóle głowy, dystrofia mięśniowa, miastenia, urazy czaszkowo-mózgowe, nowotwory układu nerwowego oraz wiele innych.

Lek. med. Barbara Prawdzic – Seńkowska

poniedziałki od 14:30
czwartki od 14:30

Lek. med. Anna Lis – Hille

wtorki od 15:30

Lek. med. Grażyna Gucwa – Piotrowska

środy od 16:00