BADANIE EEG W CZUWANIU

To podstawowe badanie wykonywane u osób dorosłych i dzieci powyżej 8 r.ż. Jest zapisem 14-16 minut pracy mózgu w spoczynku oraz podczas stymulacji. Standardowe stymulacje stosowane podczas badania to:
RZ – Reakcja zatrzymania – zmiana aktywności mózgu podczas zamykania i otwierania oczu,
FS – Fotostymulacja – zmiana aktywności mózgu podczas błysków światła o określonych częstotliwościach,
HW – Hiperwentylacja – zmiana aktywności mózgu podczas głębokich oddechów.
Całkowity czas badania wraz z przygotowaniem: ok. 30 minut.

BADANIE EEG PO DEPRYWACJI SNU Z PRZYŚNIĘCIEM

pogłębiona diagnostyka EEG. Jest zapisem 20-30 minut pracy mozgu w stanie czuwania, zasypiania i ewentualnie snu. Przeprowadza się je po 24 godzinnym braku snu. Stosuje się standardowe stymulacje, a następnie pozwala się pacjentowi przysnąć. Całkowity czas badania z przygotowaniem: ok. 45 minut.

Czas oczekiwania na badanie: do 7 dni
Czas trwania badania: około 45 minut, w tym około 30 minut rejestracji
Wyniki: standardowo do odbioru po 10 dniach roboczych lub na CITO

BADANIE EEG – CAŁONOCNE

to 12-godzinne badanie EEG. Zapis rejestruje pracę mózgu w czasie czuwania, zasypiania
oraz snu. Stosuje się standardowe stymulacje, a następnie pozwala pacjentowi zasnąć –
rejestrując poszczególne fazy snu.

Całkowity czas badania: 12h
Czas oczekiwania na badanie: 10 dni
Czas trwania badania: 12h
Wyniki: standardowo po 10 dniach roboczych

BADANIE POZA PRACOWNIĄ EEG

Badanie możemy wykonać również w dowolnej lokalizacji na terenie Krakowa – w domu pacjenta, w hotelu, na oddziale szpitala za zgodą jego ordynatora.