O centrum medycznym

NZOZ EEG-GRAF jest prywatną przychodnią prowadzącą swoją działalność od 28 lat. Specjalizujemy się w wykonywaniu oraz opisywaniu wszelkiego rodzaju badań EEG zarówno osób dorosłych jak i dzieci.

Ponadto nasza placówka świadczy usługi z zakresu konsultacji neuropediatrycznych, neurologicznych, psychiatrycznych, oraz opisywania badań eeg wykonanych w innych pracowniach eeg.

Porad udzielają lekarze posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe oraz wieloletnie doświadczenie. Jakość urządzeń medycznych oraz wysoce wykwalifikowany personel gwarantują kompleksową opiekę na etapie diagnozy oraz leczenia schorzeń na podłożu neurologicznym i psychiatrycznym.

NZOZ EEG-GRAF – gabinety lekarskie oraz pracownia EEG mieści się w Krakowie przy ul. Józefitów 19.

Tak długo jesteśmy z
Wami!

Historia przychodni

Początki Przychodni EEG-GRAF sięgają roku 1988 kiedy przy ulicy Jadwigi z Łobzowa 16a w Krakowie powstaje przychodnia o profilu : badania EEG dzieci i dorosłych, neurologia, neuropediatria, psychiatria. Badania wykonywane są 8 kanałowym kalkowym aparatem Schwartzer 820.

Rok 1992 – Przychodnia EEG-GRAF przenosi się do gabinetów przy ulicy Juliusza Lea 124 w Krakowie. Profil działalności rozszerzony zostaje o psychologię dzieci i dorosłych. Badania wykonywane są (wówczas) nowoczesnym 16 kanałowym atramentowym aparatem EEG Medicor 16 X.

W roku 1997 poradnia zostaje przeniesiona do pomieszczeń przy ulicy Józefitów 19 gdzie funkcjonuje do dzisiaj.

Od początku roku 2002 badania EEG wykonywane są na nowoczesnym, komputerowym aparacie EEG Digi Track firmy Elmiko z komputerowym wspomaganiem analizy i obróbką zapisu EEG. Aparat i jego oprogramowanie są na bieżąco serwisowane i unowocześniane. Obecnie pracujemy na trzech aparatach eeg – jednym dwustanowiskowym stacjonarnym z 32 kanałową głowicą i dwoma mobilnym z 32 i 42 kanałową głowicą do badań poza pracownią eeg. Oba aparaty są z wersją oprogramowania 12.0.3.1 z 2015 roku. Od roku 2013 poradnia, pragnąc sprostać wysokim wymaganiom pacjentów, rozszerza profil swojej działalności o możliwość wykonywania badań EEG w domu pacjenta. W roku 2017 pracownia dysponuje trzema najnowocześniejszymi aparatami, w tym jeden z opcją VIDEO EEG.

Elektroencefalografia (EEG)

Jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną dającą możliwość oceny czynności bioelektrycznej mózgu. Elektrody umieszczone na powierzchni skóry rejestrują potencjał elektryczny, który za pomocą odpowiedniego wzmacniacza tworzy zapis zwany elektroencefalogramem.

Za polskiego prekursora EEG uważa się Adolfa Becka, który w 1890 r. opublikował swoją pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze badanie EEG na człowieku przeprowadził psychiatra Hans Berger.

Badania EEG znalazły szerokie zastosowanie w diagnozie oraz monitorowaniu zaburzeń takich jak padaczka, zaburzenia snu, stan śpiączki oraz śmierci mózgu jak również chorobach organicznych mózgu i zatruciach substancjami neurotoksycznymi.

Aparatura elektroencefalograficzna jest ponadto wykorzystywana w treningu umysłu – Biofeedback.

Wyróżnia się wiele typów fal mózgowych, m.in. fale alfa, beta, theta, gamma czy delta. Podczas badania poddane zostają analizie: szybkość przepływu tych fal, amplituda, kształt, konfiguracja, zróżnicowanie przestrzenne, proporcje udziału różnych fal, symetria bądź asymetria zapisu oraz występowanie grafoelementów napadowych.

Podczas badania wykorzystuje się stymulacje jak reakcja zatrzymania, fotostumulacja, hyperwentylacja, senność, zasypianie oraz sen. Celem jest ewentualne uwidocznienie ewentualnych patologicznych zmian czyności biolelktrycznej mózgu.

Ciekawostki neurologiczne
  • Mózg człowieka jest zbudowany z 100 miliardów neuronów, a każdy neuron może tworzyć nawet 10 000 połączeń miedzykomórkowych. Średnica neuronu to 0,1 mm, a długość jaką może osiągnąć sięga nawet kilku metrów.

  • Mózg stanowi jedynie 2% masy całego ciała, a otrzymuje ok 30% krwi, 20% tlenu i 60% energii całego ciała.

  • Podczas wykonywania codziennych czynności mózg ludzki wytwarza energię ok. 25 watów co wystarczy by rozświetlić żarówkę.

  • Mózg kobiety jest mniejszy od mózgu mężczyzny co jednak nie ma żadnego wpływu na sprawność. Iloraz inteligencji jest zależna od stopnia unerwienia, a nie od rozmiaru mózgu.

  • Od momentu narodzin człowiek posiada wszystkie komórki mózgowe, które jednak rozwijają się przez kolejne 20 lat.

  • Podczas snu mózg pracuje przetwarzając informacje zebrane w ciągu dnia.

  • Jedynym stanem, w którym mózg jest aktywny w 100% jest wyładowanie elektryczne występujące u osób cierpiących na epilepsję.

Tyle procent wody zawiera mózg

Z taką szybkością poruszają się impulsy nerwowe

Taką ilość danych odbiera mózg w ciągu sekundy

Kontakt
GODZINY OTWARCIA PORADNI:

poniedziałek – piątek : 11:00-18:00

TELEFON:

tel. (12) 633 – 03 – 96
tel. 503 51 63 05

e-mail: nzoz@eeg.med.pl

www.eeg.med.pl
www.e-eeg.pl

ADRES:

NZOZ EEG-GRAF Sp. z o.o.
30-045 Kraków
ul. Józefitów 19

Mapa okolicy